หัวข้อข่าว : วิธีการใช้ยากำจัดปลวกด้วยตนเอง


ปลวก นับว่าเป็นภัยสำคัญในทุกๆครัวเรือนที่ต้องคำนึงถึงวิธีการกำจัดปลวก ไม่ว่าจะเป็นเชิงป้องกันหรือการกำจัดในภายภาคหลัง ซึ่งต้องอาจใช้บริการจากบริษัทรับกำจัดปลวกทั่วไปหรือหาซื้อยามาเพื่อกำจัดปลวกด้วยตัวเองตามความเหมาะสม

 

สิ่งจำเป็นที่ท่านควรทราบเมื่อต้องการกำจัดปลวกด้วยตัวเองเกี่ยว ยากำจัดปลวก สินค้ากำจัดปลวก อุปกรณ์กำจัดปลวก ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก ที่มีมากมายหลายประเภทในการเลือกซื้อยาหรือผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกเหล่านี้ 

 

ชนิดและประเภทยากำจัดปลวก

ในปัจจุบันที่นิยมใช้กันมีหลายชนิด เช่น ชนิดเทราดลงดิน ชนิดทาป้องกันเนื้อไม้ ชนิดวางเหยื่อล่อ ชนิดผง และสมุนไพรซึ่งใช้สำหรับป้องกันและกำจัดปลวก มด มอด และแมลงที่อาศัยในดิน

 

การเลือกซื้อยากำจัดปลวกและตรวจสอบผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก

1. หากซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรง ควรขอดูสำเนาใบอนุญาตนำเข้า หรือใบอนุญาตผลิต

2. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุข หรือเลขทะเบียน โดยเลขทะเบียนนี้ต้องปรากฎอยู่บนฉลาก

3. ดูฉลากของผลิตภัณฑ์ และข้อความแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องมีอย่างครบถ้วนชัดเจน ดังนี้

3.1 รายละเอียดของข้อความหรือเครื่องหมายที่จะต้องแสดงบนฉลาก

3.1.1 ชื่อการค้า(ถ้ามี)

3.1.2 ชื่อสามัญ / ชื่อเคมี / ชื่อวิทยาศาสตร์

3.1.3 อัตราส่วนของสารสำคัญ

3.1.4 ประโชน์

3.1.5 วิธีใช้

3.1.6 คำเตือน / ข้อควรระวัง

3.1.7 วิธีเก็บรักษา

3.1.8 ขนาดบรรจุ

3.1.9 ชื่อ/ที่ตั้ง ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย(ถ้ามี)

3.2 รายละเอียดของข้อความหรือเครื่องหมายที่อาจไม่มีบนฉลากได้

3.2.1 อาการเกิดพิษ(ถ้ามี)

3.2.2 วิธีแก้พิษเบื้องต้น(ถ้ามี)

3.2.3 คำแนะนำสำหรับแพทย์(ถ้ามี)

3.2.4 วันหมดอายุการใช้(ถ้ามี)

3.2.5 การทำลายภาชนะบรรจุ(ถ้ามี)

3.2.6 บางผลิตภัณฑ์อายมีเครื่องหมายแสดงความเป็นพิษพร้อมด้วยข้อความแสดงความเป็นพิษ เช่น หัวกะโหลกและกระดูกไขว้พร้อมข้อความพิษร้ายแรงมากหรือพิษร้ายแรงหรือเครื่องหมายกากบาทพร้อมข้อความอันตราย

4. เลือกผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในภาชนะที่ไม่ฉีกขาด ไม่มีการรั่วซึมหรือแตกรั่วและในกรณีที่เป็นภาชนะบรรจุที่มีฝา ให้ตรวจสอบว่าฝานั้นปิดได้สนิท ไม่มีร่องรอยของการหกรั่ว เป็นต้น

5. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้

 

วิธีการใช้ยากำจัดปลวก

- การใช้ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญ ก่อนใช้ควรสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

- การเก็บรักษา ควรเก็บในที่มิดชิดห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ หรือความร้อน

- ขณะใช้ต้องอยู่เหนือลม ระวังอย่าให้เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนัง หรือเสื้อผ้า ต้องล้างมือและหน้าให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและก่อนดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่

 

ข้อควรจำและควรระมัดระวัง

- ห้ามรับประทาน ห้ามใช้ยากำจัดปลวกกับพืช หรือสัตว์ทุกชนิด

- เมื่อเสร็จจากการใช้ยากำจัดปลวก ควรรีบล้างมือล้างหน้า อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด

- ห้ามล้างภาชนะบรรจุ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ผสมยากำจัดปลวกลงในแม่น้ำคูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

- หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา

- หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุที่มีฉลาก หรือใบแทรก ที่มีรายละเอียดของวัสดุอันตรายนั้นๆ

 

ข้อควรทราบ

การใช้ยากำจัดปลวกด้วยตนเอง ผู้ใช้ควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกเป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ผลในการกำจัดปลวกแล้วอาจเป็นอันตรายได้


วันที่ประกาศ :
          31 สิงหาคม 2555  11:43:16

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีการใช้ยากำจัดปลวกด้วยตนเอง
ปลวก (Termites)
กำจัดปลวก กับ เอ็กซ์เทอร์ร่า (EXTERRA)
บ้านปลอดปลวก – รอบรู้เรื่องบ้านๆ ตอนที่ 2
เชื่อจอมปลวกยักษ์ทำธุรกิจเฮง
ปลวกรู้ทัน.....
อย่างนี้ก็มี! ปลวกบุกธนาคารอินเดีย สูญ10ล้าน
นักวิจัยไทยเจ๋งใช้สมุนไพรฆ่าปลวก (เอ็กไซด์ไทยโพสต์ 4 มิ.ย.)
'แซนฮอส' บุกจัดสรร-คอนโดลุยธุรกิจปลวกดันยอดขาย 25 ล้าน
เซนตริคอน / sentricon
ปลวก Termite (White ants)
สาเหตุของการเกิดปลวกมากที่ประเทศไทย
เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำหรับฟอกเยื่อกระดาษ
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
ปลวกตัวร้ายทำลายบ้าน กำจัดให้สิ้นซากอย่างปลอดภัย
ปลวกผู้ย่้อยสลายในธรรมชาติ
วิธีการป้องกันและกำจัดปลวก
การป้องกันกำจัด...ปลวก
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (3/3)
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (2/3)
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (1/3)
รู้จัก "วงจรชีวิตของปลวก" ก่อน "ใช้บริการกำจัดปลวก" กันดีไหม?
ไส้เ้ดือนฝอยกับการกำจัดปลวก...ในวันสิ่งแวดล้อมโลก.....
ผลิตใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก
ไส้เดือนฝอยพิฆาตปลวก หนึ่งทางเลือก....ไม่ใช้สารเคมี
ปลวก.. สู่การเปลี่ยนโฉมพื้นบ้าน(อายุกว่า 20 ปี)
พบวิธีใหม่กำจัดปลวกแบบธรรมชาติ
บ้านปลอดปลวก “นาโน ไบโอโฮม”
ธุรกิจกำจัดปลวกสะพัด 8 พันล้าน
เกษตรยุคใหม่ ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก โดย...รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ
พลังงานชีวภาพจาก...ปลวก!
เชอร์วู้ด เคมิคอล(SWC) เล็งลงทุนตั้งโรงงานผลิตในออสเตรเลียปี 54 หากมียอดขายตามเป้า
พิษน้ำมันซัดธุรกิจกำจัดแมลงเจ๊ง
กรมวิทย์ฯ ออกโรงเตือน ภัยจากสารเคมีกำจัดแมลง
“ครีม”ปัดจิกด่าใครแค่อยากหาคนกำจัดปลวก
แนะใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวกปลอดภัย
วิธีการป้องกันและกำจัดปลวก
ทีวีไกด์: "เดอะ จ๊อบ"เส้นทางของมืออาชีพ ส่ง “แอร์” เจาะลึกกำจัดปลวก จันทร์ 21 ก.พ.นี้!!
โปรโมชั่น: คุ้ม 2 ชั้น! กำจัดปลวกราคาถูกใจ ฟรี! กำจัดมดและแมลงสาบ
ดูแลบ้านหลังน้ำลด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ฟรี! กำจัดกลิ่นเหม็นจากน้ำท่วมขัง
บั๊ก สตอพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดูแลบ้านหลังน้ำลด
“เอ็นซิสเท็กส์” เปิดตัวโปรแกรมการรับประกันการทำลายของปลวก ครั้งแรกในไทย
“เอ็นซิสเท็กส์”เปิดตัวโปรแกรมรับประกันความเสียหายจากการทำลายของปลวก ครั้งแรกในไทย ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมกำจัดปลวก
เอ็นซิสเท็กซ์ จัดแคมเปญพิเศษ"รับประกันความเสียหายจากการทำลายของปลวกในวงเงิน 3 ล้านบาท"
กสิกรไทยจัดเดือนส่งเสริมสินเชื่อบ้าน คิดดอกต่ำ กู้บ้านแถมแจ๋ว
กำจัดปลวกกับเคล็ดลับบ้านไม้ไร้ปลวก
อิคาริ กำจัดปลวก แมลง
ไทยคว้าแชมป์ราชินีปลวก ตัวใหญ่เกือบ3นิ้ว-พบที่ค่ายทหาร
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัดปลวก
พีเอสที เผยตลาดกำจัดปลวกโตสวนกระแสเตรียมนำเข้าเทคโนโลยีรองรับตลาด
พีเอสที เผยลูกค้าใส่ใจสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพกำจัดปลวกมาแรง
เครื่องอัดน้ำยากำจัดปลวก
พีเอสที เชื่อมั่นคุณภาพ รุกตลาดประมูล
PST โชว์เทคโนโลยีกำจัดปลวก
พีเอสที เผยตลาดรับกำจัดปลวก ปี 50 แข่งดุ ดันสมาคมฯ สร้างมาตรฐานให้ผู้บริโภค
ธ.เกียรตินาคิน ร่วม NPA Grand Sale โปรโมชั่นพิเศษ
พีเอสที ชี้ตลาดกำจัดปลวกครึ่งปีหลังแข่งดุ เตือนผู้บริโภคระวังสารเคมีด้อยคุณภาพ
ศิริเจริญ โฮมเซอร์วิส บริษัทกำจัดปลวกเปิดตัวผลิตภัณฑ์ SANHOS
บริษัทกำจัดปลวก Bug People จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า
ทรี.ดี.เฮ้าซิ่ง มอบ GiftVoucher พร้อมระบบกำจัดปลวก
กำจัดปลวก…แถมฟรี! กำจัดมดและแมลงสาบ ไร้กังวลเรื่องสารเคมี
สมาคมธุรกิจสร้างบ้านจับคู่ธุรกิจกำจัดปลวก
์Nemesisกำจัดปลวก
Xtermกำจัดปลวก
เอ็กซ์เทอร์ร่ากำจัดปลวก
ปลวกนักคิดกับภารกิจลับ
เผยอดีตเมีย"ไทเกอร์"รื้อบ้านหรู คาดปลวกกินอื้อ ยังใจบุญบริจาควัสดุเหลือใช้
ปลวกมะเร็งร้ายภัยบ้าน
กำจัดปลวกดีๆทั่วประเทศ
สมุนไพรกำจัดปลวก
ปลวกกับการกัดกิน
กำจัดปลวก กับวิธีที่คุณเลือกใช้ให้เหมาะสม?
ปลวกกับบ้านเป็นของคู่กัน
ปลวก วัฏจักรชีวิตในกองดิน
กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร
ทดสอบจากแอดมิน