กำจัดปลวก

   

  แนะนำบริษัทกำจัดปลวก ฉีดปลวก ที่อยู่ในเขต จังหวัดพิษณุโลก

ดูทั้งหมด

MR. KITTI PEST CONTROL LTD., PART. หจก.มิสเตอร์กิตติพิชิตแมลงกำจัดปลวกพิษณุโลกMR. KITTI PEST CONTROL LTD., PART. หจก.มิสเตอร์กิตติพิชิตแมลงกำจัดปลวกพิษณุโลก : จังหวัดพิษณุโลก

  { เข้าชม : 6071 }
ชื่อบริษัท :
MR. KITTI PEST CONTROL LTD., PART. หจก.มิสเตอร์กิตติพิชิตแมลงกำจัดปลวกพิษณุโลก
ชื่อผู้ประกาศ :
กิตติ วัยวัฒน์
เบอร์ติดต่อ :
02-952-7794-5, 081-558-3735, 085-124-4563
เบอร์แฟกซ์ :
02-952-7094
E-mail :
info@mr.co.th
Website :
http://www.mr.co.th
รายละเอียด :
หจก.มิสเตอร์กิตติ กำจัดปลวกกำจัดแมลงมืออาชีพ ในบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด Tel : 081-558-3735, 085-124-4563 กล้าท้าพิสูจน์ ให้คำปรึกษาสำรวจพื้นที่ฟรี

กรณีเกิดปัญหา แจ้งทางบริษัท จะจัดส่งเจ้าหน้าที่บริการแก้ไขปัญหา สายด่วน 081-558-3735
ติดต่อบริษัท โทรศัพท์ 0-2952-7794-5, 0-2952-5590-1 ( อัตโนมัติ) โทรสาร 0-2952-7094
E-mail : info@mr.co.th / www.mr.co.th

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์ กิตติ พิชิตแมลง ( MR.KITTI PEST CONTROL LTD., PART. ) เป็นธุรกิจการให้บริการในด้านการป้องกันและกำจัดปลวก แมลง และสัตว์พาหะทุกชนิด นอกจากนี้เรายังมีอีก หลากหลายบริการที่พร้อมอำนวย ความสะดวกให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็น จำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์เครื่องมือในการป้องกันและกำจัด และการให้บริการด้วยเครื่องเรดาร์ตรวจปลวกที่ทันสมัย ห้างหุ้นส่วนฯ นี้ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้น ส่วนจำกัด เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2536 ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์กิตติ พิชิตแมลง ทุนจดทะเบียน 5.9 ล้านบาท สำนักงานตั้งอยู่ที่ 120 /25 ถนนประชาชื่น 1 ตำบล บางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา แม้บริษัทฯของเราจะเติบโตอย่างช้าๆ แต่ก็เป็นการ เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง แข็งแกร่งและมีคุณภาพด้วยระบบบริหารงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวผสานกับทีม งานมัณฑนากรรวมทั้งช่างฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญของเราทำให้ทุกผลงานที่ออกมาให้แก่ลูกค้าซึ่งสามารถพิสูจน์จากผลงาน ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีวิสัยทัศน์ขององค์กร( Vision ) เสริมสร้างบริการที่มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยการให้บริการ

"เรามุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีของทีมงาน และ บริการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักความปลอดภัย และ รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ บริการงานคุณภาพ ตรงต่อเวลา ไม่ทิ้งงาน ประสบการณ์ 20 ปีเป็นประกัน”

บริการของเราหจก.มิสเตอร์กิตติพิชิตแมลงกำจัดปลวกพิษณุโลก
บริการป้องกันและกำจัดปลวก แมลงสาบ มด หนู ยุง หมัด มอด แมลงบิน และแมลงคลานทุกชนิดโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านการอบรมจากสมาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย ภายใต้การบริการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย บริการให้คำปรึกษา วางแผน และสำรวจสถานที่ ฟรี

การให้ปรึกษาและบริการด้านการกำจัดปลวกและแมลง
– วางแผนและให้คำปรึกษาฟรี
– กำจัดปลวกและแมลงทุกชนิด
– อัดน้ำยาเคมีลงดินก่อนและหลังสร้างบ้าน
– ออกแบบและติดตั้งท่อภายในอาคาร
– กำจัดมด แมลงสาบ หนู ยุง และแมลงบิน

ประโยชน์ที่ได้รับ
- สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและลดโอกาสที่ต้องสูญเสียไป
- ได้รับบริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถบริหารการบริการให้สอดคล้องกับปริมาณงานได้อยู่ตลอดเวลา
- ลดปัญหาในการบังคับบัญชา เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
- สารเคมีที่ใช้มีความปลอดภัยและได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณะสุข

คุณสมบัติของบริษัท
- เจ้าหน้าที่บริการมีคุณภาพ และประสบการณ์
- มีใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- สารเคมีที่นำมาใช้ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณะสุขที่ใช้ในบ้านเรือน อาคาร โรงงาน
- สารเคมีทุกชนิดมีเอกสาร MSDS แสดงเพื่อสนับสนุน GMP, HACCP, ISO
- เจ้าหน้าที่บริการผ่านการอบรมวิชาชีพกำจัดแมลงและมีประกาศนียบัตรรับรองทุกคน
- มีเอกสารบันทึกการบริการ (ได้ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการทำบริการ)
- มีบริการเสริมเร่งด่วนในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหา โดยไม่เสียค่าบริการ
- มีการกำหนดวันและเวลาเข้าบริการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
- มีการแจ้งปัญหาและติดตามปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีการอบรมเจ้าหน้าที่บริการให้เข้าใจถึงการป้องกัน กำจัดปลวกและแมลง
- เป็นตัวแทนจำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ ป้องกันและกำจัดแมลงทุกชนิด
- เจ้าหน้าที่บริการมีการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ให้บริการทุกครั้ง ที่ให้บริการ
- เจ้าหน้าที่บริการต้องแสดงหลักฐานทุกครั้งที่เข้าบริการ
- เจ้าหน้าที่บริการใช้สารเคมีอัตราส่วนที่กำหนดไว้ที่ฉลากอย่างถูกต้องตาม

กำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ
วิธีดำเนินการ
- สำรวจสถานที่ก่อนเข้าบริการติดตั้งสถานีเหยื่อ โดยใช้เครื่อง TERMATRAC T 3i โดยใช้คลื่นอินฟาเรดและให้คำแนะนำในการป้องกันปลวกเบื้องต้น
- ติดตั้งสถานีในดิน ( In-ground station ) รอบอาคารบริเวณที่เป็นพื้นดินมีระยะห่างทุกๆ 4-4.5 เมตร และห่างจากตัวอาคารประมาณ 0.5 เมตร ไม่อยู่ในแนวเดียวกับชายคาของหลังคา เพื่อป้องกันน้ำขังกรณีฝนตก พร้อมใส่ไม้เหยื่อลงในสถานี
- ติดตั้งสถานีบนดิน ( Above-ground station )บริเวณภายในบ้านและบริเวณที่พบตัวปลวกชนิดทำลายบ้าน Coptotermes spp. โดยวางทับเส้นทางเดินของปลวก จำนวนสถานีขึ้นอยู่กับปริมาณและการกระจายตัวของเส้นทางปลวก
การให้บริการตรวจสอบติดตามผล
- เข้าบริการตรวจสอบการกินเหยื่อและการเพิ่มเหยื่อทุกๆ 15-20 วัน จนกว่าจะล่มสลายรังปลวก
- เข้าบริการตรวจสอบปัญหาปลวกทุกๆ 2 เดือน ในกรณีป้องกันและไม่พบปัญหาปลวกแล้ว
- หากพบปัญหาปลวกในช่วงสัญญาบริการ จะเข้าดำเนินการกำจัดและปรับรอบบริการเป็น 15-20 วัน จนกว่าจะล่มสลายรังปลวก โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมในระยะสัญญา
- ตรวจสอบจุดที่มีส่วนประกอบของไม้ เช่น บันได, วงกบ, ขอบบัว, ฝ้าเพดาน, ห้องเก็บของ และจุดแตกร้าวต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนและได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เหยื่อ
- Bistrifluron 1.0% w/w ทะเบียนเลขที่ 375/2553


งานติดตั้งท่อ
การดำเนินการติดตั้งท่อ
- ติดตั้งท่อตามแนวคานคอดินภายในตัวอาคาร ขนาดความยาวของท่อไม่เกิน 30 เมตรต่อจุด
- ยึดท่อกับแนวคานด้วยกิ๊บรัดท่อทุก ๆ 1 เมตร สลับกับหัวสปริงเกอร์
- ใส่หัวสปริงเกอร์ทุกๆ 80 เซนติเมตร สลับกับกิ๊บยึดท่อ
- ทดสอบระบบการไหลและการกระจายของน้ำยาตามหัวสปริงเกอร์ด้วยน้ำเปล่า
การดำเนินการใช้สารเคมีกำจัดปลวก
- ผสมน้ำยาความเข้มข้นตามฉลากผลิตภัณฑ์
- ใช้ปริมาณน้ำยาเคมีที่ผสมแล้ว ในอัตราส่วน 5 ลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
- อัดน้ำยาเคมีลงดินภายในอาคารทุกตารางเมตรโดยการใช้เครื่องอัดแรงดัน ขนาด 4 บาร์
- อัดเคมีลงดินภายนอกอาคารทุกตารางเมตรห่างจากตัวอาคาร 1 เมตร
- สเปรย์น้ำยาเคมีเคลือบผิวดินภายนอกอาคารครอบคลุมพื้นที่จากตัวอาคาร 1 เมตร
การดำเนินการจัดเก็บสถานีหัวจ่าย
- ทำการติดสถานีหัวจ่ายน้ำยากับผนังอาคารให้เรียบร้อย
การให้บริการตรวจสอบติดตามผล
- ข้าบริการตรวจสอบปัญหาปลวกทุกๆ 3 เดือน ไม่สเปรย์สารเคมีภายในอาคารหากไม่พบปัญหาปลวก
- ตรวจสอบจุดที่มีส่วนประกอบของไม้ เช่น บันได, วงกบ, ขอบบัว, ฝ้าเพดาน, ห้องเก็บของ และจุดแตกร้าวต่างๆ
- กรณีพบปัญหาปลวกกำจัดด้วยการใช้สารเคมีและอีก 15 วัน เข้าติดตามผลอีกครั้ง
- ทำการสเปรย์สารเคมีภายนอกอาคาร ท่อน้ำทิ้ง รอยแตก ห้องเก็บของด้านนอกเพื่อการป้องกัน
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนและได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สารเคมีที่ใช้
- อาร์โปเทค ทะเบียน อย.เลขที่ 446/2555
- ฟีโนเทค ทะเบียน อย.เลขที่ 191/2550


ระบบเจาะพื้นอัดน้ำยาเคมี
การดำเนินการใช้สารเคมีกำจัดปลวกภายในอาคาร
- เจาะตามมุมห้องระยะห่างระหว่างจุดไม่เกิน 5 เมตร และปิดด้วยจุกสแตนเลสทุกจุด
- สเปรย์น้ำยาเคมีบริเวณที่พบปัญหาปลวก
- สเปรย์น้ำยาเคมีใต้ฝ้าเพดานหากพบการกระจายตัวของการทำลายของปลวก
การดำเนินการใช้สารเคมีกำจัดปลวกภายนอกอาคาร
- เข้าบริการตรวจสอบปัญหาปลวก ทุกๆ 3 เดือน ไม่สเปรย์สารเคมีภายในอาคารหากไม่พบปัญหาปลวก
- ตรวจสอบจุดที่มีส่วนประกอบของไม้ เช่น บันได, วงกบ, ขอบบัว, ฝ้าเพดาน, ห้องเก็บของ และจุดแตกร้าวต่างๆ
- กรณีพบปัญหาปลวกกำจัดด้วยการใช้สารเคมีและอีก 15 วัน เข้าติดตามผลอีกครั้ง
- ทำการสเปรย์สารเคมีภายนอกอาคาร ท่อน้ำทิ้ง รอยแตก ห้องเก็บของด้านนอกเพื่อการป้องกัน
การให้บริการตรวจสอบติดตามผล
- เข้าบริการตรวจสอบปัญหาปลวก ทุกๆ 3 เดือน ไม่สเปรย์สารเคมีภายในอาคารหากไม่พบปัญหาปลวก
- ตรวจสอบจุดที่มีส่วนประกอบของไม้ เช่น บันได, วงกบ, ขอบบัว, ฝ้าเพดาน, ห้องเก็บของ และจุดแตกร้าวต่างๆ
- กรณีพบปัญหาปลวกกำจัดด้วยการใช้สารเคมีและอีก 15 วัน เข้าติดตามผลอีกครั้ง
- ทำการสเปรย์สารเคมีภายนอกอาคาร ท่อน้ำทิ้ง รอยแตก ห้องเก็บของด้านนอกเพื่อการป้องกัน
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนและได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สารเคมีที่ใช้
- อาร์โปเทค ทะเบียน อย.เลขที่ 446/2555
- อาเจนด้า ทะเบียน อย.เลขที่ 1463/2554


ข้อเสนอแนะ
• กรณีมีการต่อเติมอาคาร ควรมีการป้องกันกำจัดปลวกด้วยสารเคมี
• กรณีมีการนำดินหรือต้นไม้เข้ามาภายในสถานที่ ควรมีการตรวจสอบว่ามีปลวกติดมาด้วยหรือไม่ และควรป้องกันด้วยสารเคมี
• หมั่นสังเกตความหนาแน่นของแมลงเม่าที่บินเข้ามาภายในอาคารและด้านนอกอาคาร เพราะอาจเกิดความเสี่ยงของปัญหาปลวก

บริการสำรวจพื้นที่ฟรี โทร.081-558-3735 / 085-124-4563 บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดปลวก กำจัดมด แมลงสาบ หนู และ ยุง ภายในบ้านเรือนและอาคารสำนักงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ "ความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย" เป็นหัวใจและเป็นสิ่งแรก ที่ Mr. Kitti (มิสเตอร์กิตติ) ได้ยึดถือปฏิบัติมาตลอดกว่า 20 ปี อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งที่นอกเหนือการให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย มาตรฐาน, วิธีการของการป้องกันและการกำจัดปลวก และแมลงรบกวนต่างๆแบบผสมผสานเป็นที่สุดแล้ว ยังได้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งทางด้าน
* การใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัด (Chemical Control)
* การใช้สารสกัดชีวภาพ, ฮอร์โมน, จุลชีพ (Biological Control)

เพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูงสุดและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยมีหลายทางเลือกในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
- ระบบสารเคมี Tel : 085-124-4563
- ระบบบิโอซิน - ทูเอเอส Tel : 02-952-7794-5
- ระบบเหยื่อกำจัดปลวก Tel : 081-558-3735
- ระบบติดตั้งท่อฯ Tel : 02-952-5590-1
ยากำจัดปลวก, ระบบ/ วิธีกำจัดปลวก :
- เหยื่อกำจัดปลวก
- สารอาเจนด้า
- อาร์โปรเทค
- บิโอซิน-ทูเอเอส
- บิโอซิน-พีวาย
ราคากำจัดปลวก :
เข้าสำรวจพร้อมให้คำปรึกษาฟรี อัตราค่าบริการตามหน้างานจริง * ราคากำจัดปลวกเมตรละ 300 X 40 บาท บิโอซิน-ทูเอเอส ( ไบโอ 100 % )
ลูกค้าอ้างอิง :
รายชื่อที่ให้บริการนี้เป็นเพียงบางส่วนและขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ที่มอบความไว้วางใจ Mr. Kitti Pest Control (มิสเตอร์กิตติ พิชิตแมลง)

* หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
- กรมช่างโยธาทหารเรือ
- ฐานทัพเรือสัตหีบ
- องค์การบริหารส่วน จังหวัดสมุทรสาคร
- สำนักงานการคลัง จังหวัดปทุมธานี
- สำนักงานการเคหะชุมชนดินแดง
- สำนักงานการเคหะชุมชนประชานเวศน์
- สำนักงานที่ดิน จังหวัดนนทบุรี
- สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- โรงเรียนเตรียมทหาร
- ศาลจังหวัดนนทบุรี
- กรมพัฒนาที่ดิน
- กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
- องค์การบริหารส่วน จังหวัดสมุทรสาคร
- สำนักงานการคลัง จังหวัดปทุมธานี
- สำนักงานการเคหะชุมชนดินแดง
- สำนักงานการเคหะชุมชนประชานเวศน์
- สำนักงานที่ดิน จังหวัดนนทบุรี
- สำนักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- ศาลจังหวัดนนทบุรี
- กรมพัฒนาที่ดิน
- กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

* หน่วยงานเอกชน
- ธนาคารไทยพาณิชย์
- สโมสรธนาคารกสิกรไทย
- บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
- บริษัท ไทยบริดสโตน จำกัด
- บริษัท วอง ออโตโนเบิล จำกัด
- บริษัท แฟมิลี่โฮม (1999) จำกัด
- บริษัท วูดดี้โฮม จำกัด
- บริษัท โอเรียนตัล สยาม (1987) จำกัด
- บริษัท เซนทริก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- บริษัท สิงบิวเดอร์ จำกัด
- บริษัท เกียรติธินี คอนสตรัคชั่น จำกัด
- บริษัท กรุงไทยไลท์ติ้ง จำกัด (สาขาราชพฤกษ์)
- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- บริษัท โตโยต้า จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ)
- บริษัท เดชปกเกศ จำกัด
- บริษัท นายช่างกรุ๊ป จำกัด
- บริษัท พุลทรัพย์ จำกัด
- บริษัท เอวอล์ จำกัด
- บริษัท ไพลอน จำกัด
- บริษัท บีพีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- บริษัท พูลทรัพย์ จำกัด
- บริษัท ไทยแกรนด์ จำกัด
- หจก. นิวเจริญฟาร์มาซูติคอน
- หจก. สเต็ปเฮ้าส์ โฮม แอนด์ ดีไซน์

* โครงการหมู่บ้าน
- บ้านเนอวานา สาทร
- บ้านฟ้าปิยรมย์
- บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รังสิต
- บ้านกลางเมืองรัชดา – เหม่งจ๋าย
- บ้านพูนสุขสบาย
- บ้านสโรชาการ์เด้นวิลล์
- บ้านโนเบิลวานา
- บ้านเฟื่องสุข 2 และ 3
- บ้านจรูญรัตน์ ปาร์ควิลล์
- บ้านบุรีรมย์คู้บอน
- บ้านกานดาคลาสสิควิลล์
- บ้านกลางกรุงสาทร
- คาซ่า ยูเรก้า พุทธมณฑล – พระราม 2
- บ้านฟ้าลากูล
- บ้านชลลดา
- บ้านลลิลกรีนวิลล์
- บ้านนราสิริ วัชรพล
- บ้านสีวลี 1 และ 2
- เดอะซิตี้ พุทธมณฑล
- บ้านธัญธานี โฮมออนกรีน
- บ้านสรานนท์
- บ้านสถาพร คลอง 3
- บ้านวรางกูลไพรเวทโฮม
- บ้านปรัชญาไพรเวทโฮม

* บุคคล
- คุณหมอนงลักษณ์ ยอดปรีชาวิจิตร
- คุณหมอจักรพงศ์ ไพบูลย์
- คุณหมอรังสรรค์ ชัยเสาวิกุล
- คุณหมอธัชวดี จิรยิริยาเวช
- คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์
- หม่อมหลวงรื่นพันธ์ ธรรมาพฤทธิ
- พันตำรวจเอกเลิศชาย ถิ่นรัตน์
- พันตำรวจวิเชียร ตันตะวิริยะ
- นาวาอากาศเอกพิทักษ์ วีรวัฒกานนท์
- คุณบุญสิริ สังขะทรัพย์
- คุณสุรวุฑ ไหมกัน
- คุณสราวุฒิ พุ่มทอง
- คุณภัคจิรา วรรณสุทธิ์
- คุณธนวัฒน์ บุนนาค
- คุณลักษมันตร์ บุนนาค
- คุณกอบแก้ว ชุมสาย ณ อยุธยา
- คุณนลินี ณ นคร
- คุณมงคล เฮงบุญสุขกุล
- คุณปริมพร ซู
- คุณหะริน อุปรา
- คุณฉลอง เหลืองประสิทธิ์
- คุณอภิภัทร จิตบูรณะชาติ
- คุณธนะชัย ยิ้มกิจบริหาร
- คุณบุรินทร์ ออศิริวิกรณ์
ที่ตั้ง :
(สนญ.) 120/21 หมู่ที่ 1 ถนนประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี 11000
บริษัทฯ เปิดให้บริการกว่า 20 ปีมีลูกค้าที่ใช้บริการในปัจจุบันในทุกเขตพื้นที่ กทม., ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง
เขต/ อำเภอ :
เมืองพิษณุโลก
จังหวัด :
พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
-
แก้ไขล่าสุด :
01 มิถุนายน 2561  12:20:33
Tags :
-


(เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)  >>คลิ๊กที่นี้<<


ค้นหาบริษัทให้บริการกำจัดปลวก

ชื่อบริษัท :
จังหวัด :
เขต/อำเภอ :
088-566-4699 เข้าเว็บไซต์
089-522-9000 เข้าเว็บไซต์
089-893-6792 เข้าเว็บไซต์
081-642-7663 เข้าเว็บไซต์

Ads 1
ขนาด 200 x 248

.